skip to Main Content

Spørsmål om arv kan oppstå både før og etter dødsfall. Hvordan kan du fordele verdiene dine på de du ønsker og hvordan skal dødsboet gjøres opp når noen nære har gått bort? Opprettelse av testamenter tilpasset den enkeltes behov kan være fornuftig. Våre advokater har lang erfaring med arverettslige spørsmål, og bistår bla. rådgivning og rettslig bistand i forbindelse med uskifte, generasjonsskifter og dødsboskifter.