skip to Main Content

Å bli underlagt tiltak av barnevernet kan oppleves som en stor belastning for de fleste familier. I enkelte tilfeller har du rett til å få dekket advokatutgifter av det offentlige. Våre advokater bistår regelmessig foreldre og barn i barnevernssaker og har lang erfaring med å ivareta de berørtes interesser på en best mulig måte. Vi fører saker for fylkesnemnd og domstolen.