skip to Main Content

Fast eiendom reiser ofte spørsmål om store økonomiske verdier. Også når eiendommen er av mindre verdi kan vi ha sterk tilknytning til den. Dersom du eier sammen med noen, har en konflikt med naboen eller noen påstår å ha en rett på din eiendom kan du ha behov for advokat. Også dersom du skal investere i fast eiendom kan det være nyttig med advokat for å oppnå en ryddig og god prosess. Vi bistår også i reklamasjonssaker ved kjøp og salg av eiendom. Ved å kontakte advokat tidlig vil du kunne ivareta dine interesser på en best mulig måte.