skip to Main Content

Sandnesadvokatene bistår med tilpasningen til det nye personvernregelverket og gir løpende oppfølgning rundt alle forhold knyttet til regelverk om behandling av personopplysninger. Vi i bistår bl.a. med utarbeidelse og forhandling av databehandleravtaler, vurdering og etablering av behandlingsgrunnlag og utarbeidelse av personvernerklæringer/privacy policies.