skip to Main Content

Både privatpersoner og næringsdrivende inngår kontrakter. En kontrakt kan reise spørsmål om alt fra hvilket handlingsrom den tillater, hvordan man kommer seg ut av kontraktsforholdet, til om kontrakten er brutt. Ofte kan det dreie seg om store verdier. Ved å rådføre deg med advokat tidlig kan du enklere inngå de kontrakter som passer deg best, og få oversikt over hva du har gått med på allerede fra kontraktsinngåelsen. Våre advokater kjenner lokalt næringsliv godt og bistår i alt fra forhandlinger, rådgivning og konfliktløsning.