skip to Main Content

Dersom du blir utsatt for tvangsvedtak fra helsevesenet kan dette oppleves svært inngripende og belastende. Ofte kan det være vanskelig å forstå hvilke rettigheter du har. Ofte vil du ha rett på advokat for å sikre at du blir hørt, og får det helsetilbudet som er best for deg. Våre advokater har lang erfaring med psykiatrien og hjelper deg gjerne med å ivareta dine interesser.