skip to Main Content

Når du eier et selskap er det mange regler å forholde seg til. Det kan dreie seg om hva selskapets styre kan gjøre eller hvilken rolle daglig leder har. Også dersom to selskaper skal slå seg sammen, eller et selskap skal skilles ut vil det kunne være behov for rådgivning. Våre advokater har lang erfaring med selskapsrettslige spørsmål og bistår deg gjerne for å skreddersy løsninger som passer for ditt selskap.