skip to Main Content

I en straffesak vil både tiltalte og fornærmede ha behov for advokat. For de involverte vil belastningen av en straffesak ofte være svært stor, og advokatens oppgave er å hjelpe deg med å ivareta dine interesser, både før og under straffesaken. Tiltalte vil alltid ha rett til å la seg bistå av forsvarer, og dersom du er fornærmet vil du i mange saker ha rett på bistandsadvokat på det offentliges bekostning. Vi har advokater med høy spesialisering innenfor fagområdet, hvor enkelte er faste forsvarere eller bistandsadvokater. Gjennom lang erfaring og tett samarbeid internt strekker vi oss langt for å hjelpe deg som klient på en best mulig måte.