skip to Main Content

Sandnesadvokatene har lang erfaring innen utlendingsrett. Vi bistår i saker som behandles av Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Utlendingsnemnda (UNE), og vi bistår i å fremme utlendingssaker for domstolen.
I enkelte typer utlendingssaker kan du ha krav på fri rettshjelp. Vi kan vurdere om din sak er en av disse.
Eksempler på saker vi kan hjelpe deg med er:
• Asyl
• Utvisning og tilbakekall
• Visum
• Statsborgerskap
• Familiegjenforening
• Arbeidstillatelser