skip to Main Content

Det hender at også myndige personer kan ha behov for bistand til å sikre sine juridiske og økonomiske rettigheter på best mulig måte. Den hjelpetrengende kan få oppnevnt verge av Fylkesmannen for å ivareta aktuelle interesser, dersom det antas å være behov for verge med juridisk kompetanse. Mange avgjørelser kan oppleves som vanskelige, som for eksempel salg av bolig, spørsmål rundt arv og utdeling av gaver. Bistand til betaling av løpende økonomiske forpliktelser i det daglige er ofte særlig praktisk.

Back To Top