skip to Main Content

Hvis man har blitt utsatt for en straffbar handling kan man ha krav på voldsoffererstatning fra gjerningspersonen som følge av handlingen. Oppreisningserstatning, lidt og fremtidig økonomisk tap kan være aktuelt. Våre advokater kan bistå med å fremme søknad om erstatning overfor Kontoret for voldsoffererstatning. Oftest vil utgifter til advokatbistand være dekket gjennom bistandsoppdraget eller gjennom fri rettshjelp.