skip to Main Content

Advokat Kyrre S. Hesselmann

Har en Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen fra 2006. Han skrev en masteroppgave innen arbeidsrett.

Han ble ansatt som advokatfullmektig ved Adius advokater ANS 1. januar 2007 og fikk advokatbevillingen sin i 2009.

Kyrre har bred prosedyre erfaring i tingrett, lagmannsrett, kontroll kommisjoner og fylkesnemnder.

Første mars 2018 startet Kyrre egen advokatvirksomhet i nyoppussede lokaler i Langgaten 40, i Sandnes.

Han arbeider innenfor et allsidig saksfelt som berører private personer og mindre bedrifter. Hovedtyngden er arbeidsrett, utlendingsrett, familierett, barnevern, arv/skifte og strafferett.

Kyrre er medlem av Advokatforeningen.

Kontakt

M: 915 99 322
E: kyrre@sadv.no