skip to Main Content

Advokat Heidi W. Ludvigsen

Advokat Heidi W Ludvigsen er utdannet jurist fra universitetet i Oslo 1993.

Ludvigsen har tidligere jobbet bl.a som førstekonsulent i Statens helsetilsyn i Oslo, hvor hun bla hadde tilsyn med spesialisthelsetjenesten og forberedte saker for regjeringsadvokaten.
Hun har også bla. arbeidet som konsulent hos fylkesmannen i Rogaland, vært trygdesjef i Lund kommune og ansatt advokat i Hå kommune. Advokatbevilling fra 2009.

Ludvigsen bistår offentlige og private klienter.

Ludvigsen har bred prosedyreerfaring fra domstolene – både i straffesaker og sivile saker.
Hun arbeider bl.a med barnevern, familie, skifte og arverett, forvaltningsrett, erstatnings- og forsikringsrett. Ludvigsen er også forsvars- og bistandsadvokat.

Kontakt

M: 971 88 501
T: 51 21 35 99
E: heidi@sadv.no
Org. NO 994 935 658

Back To Top