skip to Main Content

Advokat Brage Nordgård

Advokat Brage Nordgård har en Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2010), hvor han skrev en masteroppgave innen petroleumsrett/forvaltningsrett. Han har videre en LL.M. (Master of Laws) fra The University of Pennsylvania, samt Business and Law Certificate fra The Wharton School (2011).

Nordgård har tidligere jobbet som advokatfullmektig hos Advokatene Tengs-Pedersen mfl. i Sandnes, før han jobbet I flere år som dommerfullmektig ved Salten tingrett i Bodø og Jæren tingrett. Før han startet egen advokatvirksomhet hos Sandnesadvokatene jobbet han hos Adius Advokater i Stavanger.

Nordgård har bred prosedyreerfaring i domstolene i både sivile saker og straffesaker. Hans arbeidsfelt omfatter blant annet fast eiendoms rettsforhold, jordskifte, avhendingsrett, forbrukerrett/kjøpsrett, pengekrav, forvaltningsrett, arbeidsrett, arv, familie, skifterett. straffesaker og utlendingsrett.

Nordgård er medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen.

Kontakt

M: 90 74 15 18
E: brage@sadv.no