skip to Main Content

Advokat Edith Dallaire Refsland

Advokat Edith Dallaire Refsland har en Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen fra 2020. Masteroppgaven hennes omhandlet utilregnelighet hos barn og reguleringen av dette i norsk strafferett.

Hun ble ansatt som advokatfullmektig ved Adius Advokater ANS 1. august 2020, og begynte hos Sandnesadvokatene 1. mai 2022.

Hun arbeider innenfor et allsidig saksfelt, med hovedtyngde på familierett og strafferett.

Refsland er medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen.

Kontakt

M: 93 65 18 25
E: edith@sadv.no