skip to Main Content

Advokat Tina Tengesdal Bjørlo

Advokat Tina Tengesdal Bjørlo har en Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2015). Hun skrev masteroppgave innenfor straffeprosess, hvor hun vurderte om man som et tiltak for å effektivisere straffesaksavviklingen, bør ha større rom for forhandlinger mellom påtalemyndigheten og siktede (plea bargaining) i straffeprosessen. Hun jobbet ett år i Jussformidlingen i Bergen som tilbyr gratis rettshjelp til enkeltpersoner. Fra 2015 til 2023 var hun ansatt i advokatsamarbeidet Sjødin Meling & Co, og jobbet tett med advokat Brynjar Meling og advokat Arvid Sjødin, som begge er kjent for sin fryktløse kamp mot offentlige myndigheter på vegne av sine klienter. I tiden hos Sjødin Meling har Bjørlo opparbeidet seg en betydelig erfaring innenfor særlig straff, barnevern, barnefordeling og trygderett. Hun har et sterkt engasjement innenfor rettsområder der det offentlige griper inn i den private parts rettigheter, som straff og barnevern, men og i saker som omhandler barneloven. Hun har bred prosedyreerfaring både fra tingretten og lagmannsretten. Bjørlo er medlem av Advokatforeningen.

Kontakt

M: 47386458
E: tina@sadv.no