Get in Touch

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Service Details Banner

Barnevernsrett

Å bli underlagt tiltak av barnevernet kan oppleves som en stor belastning for de fleste familier. I enkelte tilfeller har du rett til å få dekket advokatutgifter av det offentlige. Våre advokater bistår regelmessig foreldre og barn i barnevernssaker og har lang erfaring med å ivareta de berørtes interesser på en best mulig måte. Vi fører saker for fylkesnemnd og domstolen.

Beskyttelse og støtte for dine nærmeste

Barnevernsrett er et komplekst rettsområde som involverer saker der det offentlige griper inn i familielivet for å beskytte barn som er utsatt for omsorgssvikt eller fare. Dette kan inkludere saker om omsorgsovertakelse, akutte inngrep, adopsjon og samværsrett. Navigering gjennom barnevernssystemet kan være overveldende og følelsesladet. Det er her vi kommer inn.

"Navigering gjennom barnevernssystemet kan være overveldende og følelsesladet. Det er her vi kommer inn."
law image

Hvordan Kan Våre Advokater Hjelpe?

1. Ekspertise og erfaring: Våre erfarne barnevernsadvokater har dyp innsikt i barnevernsrettens kompleksiteter. Vi forstår systemet, prosessene og hva som skal til for å sikre dine rettigheter og interessene til barnet ditt.

2. Rådgivning og støtte: Vi gir deg omfattende juridisk rådgivning, og veileder deg gjennom hvert trinn av prosessen. Vi hjelper deg med å forstå dine rettigheter, plikter og muligheter.

3. Advokatbistand i møter og rettssprosesser: Vi representerer deg i møter med barnevernet og i retten. Våre advokater er eksperter på å utarbeide sterke saker, presentere bevis og tale din sak for å maksimere sjansene for en positiv utgang.

4. Familiebevarelse: Vår førsteprioritet er å søke løsninger som bevarer familieenheten når det er trygt og hensiktsmessig. Vi jobber hardt for å finne alternative løsninger som bidrar til å gjenopprette tillit og sikre at barnet kan bo hjemme.

5. Advokatbistand for Barn: I tilfeller der barnet er gammelt nok til å uttrykke sine meninger, sørger vi for at deres stemme blir hørt i rettssystemet. Vi representerer deres interesser og forsikrer at deres synspunkter blir tatt i betraktning.

Hvorfor Velge Sandnesadvokatene?

Vårt advokatfirma er dedikert til å beskytte familiens integritet og sikre rettighetene til barn og foreldre i barnevernssaker. Vi kombinerer vår juridiske ekspertise med empati og omsorg for å støtte deg gjennom en utfordrende tid. Ved å velge oss, får du ikke bare tilgang til erfarne og dedikerte advokater, men også støtte fra et team som virkelig bryr seg om din sak.

Ta Kontakt

Har du spørsmål om barnevernsrett eller trenger hjelp med en barnevernssak? Kontakt oss i dag for en konfidensiell samtale. Våre dyktige advokater er her for å hjelpe deg med å finne den beste løsningen for deg og dine kjære.