Get in Touch

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Shape

Dedikerte advokater med erfaring og kunnskap

Sandnesadvokatene holder til i Sandnes sentrum. Vi er et lite advokatfellesskap som verdsetter personlig oppmerksomhet, lokal kunnskap og profesjonalitet. Med et sterkt engasjement for våre klienter og lokalsamfunnet, er vi her for å hjelpe deg med dine juridiske behov.
Shape

Personlig
oppmerksomhet


I motsetning til større advokatfirmaer, gir vi deg den personlige oppmerksomheten du fortjener. Vi setter pris på hver klient og tar oss tid til å lytte nøye til dine bekymringer. Vårt mål er å gi deg ikke bare juridisk rådgivning av høy kvalitet, men også trygghet gjennom hele prosessen. Sandnesadvokatene består av Sandnesadvokatene AS og Advokat Tina Bjørlo AS i kontorfellesskap.
Experience image

Brage Nordgård

Advokat Brage Nordgård har en Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2010), hvor han skrev en masteroppgave innen petroleumsrett/forvaltningsrett. Han har videre en LL.M. (Master of Laws) fra The University of Pennsylvania, samt Business and Law Certificate fra The Wharton School (2011).

Nordgård har tidligere jobbet som advokatfullmektig hos Advokatene Tengs-Pedersen mfl. i Sandnes, før han jobbet I flere år som dommerfullmektig ved Salten tingrett i Bodø og Jæren tingrett. Før han startet egen advokatvirksomhet hos Sandnesadvokatene jobbet han hos Adius Advokater i Stavanger.

Nordgård har bred prosedyreerfaring i domstolene i både sivile saker og straffesaker. Hans arbeidsfelt omfatter blant annet fast eiendoms rettsforhold, jordskifte, avhendingsrett, forbrukerrett/kjøpsrett, pengekrav, forvaltningsrett, arbeidsrett, arv, familie, skifterett. straffesaker og utlendingsrett.

Nordgård er medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen.

M: 90 74 15 18

E: brage@sadv.no

Experience image

Kyrre Stein Hesselmann

Har en Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen fra 2006. Han skrev en masteroppgave innen arbeidsrett.

Han ble ansatt som advokatfullmektig ved Adius advokater ANS 1. januar 2007 og fikk advokatbevillingen sin i 2009.

Kyrre har bred prosedyre erfaring i tingrett, lagmannsrett, kontroll kommisjoner og fylkesnemnder.

Første mars 2018 startet Kyrre egen advokatvirksomhet i nyoppussede lokaler i Langgaten 40, i Sandnes.

Han arbeider innenfor et allsidig saksfelt som berører private personer og mindre bedrifter. Hovedtyngden er arbeidsrett, utlendingsrett, familierett, barnevern, arv/skifte og strafferett.

Kyrre er medlem av Advokatforeningen.

M: 91 59 93 22

E: kyrre@sadv.no

Experience image

Tina Tengesdal Bjørlo

Advokat Tina Tengesdal Bjørlo har en Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2015). Hun skrev masteroppgave innenfor straffeprosess, hvor hun vurderte om man som et tiltak for å effektivisere straffesaksavviklingen, bør ha større rom for forhandlinger mellom påtalemyndigheten og siktede (plea bargaining) i straffeprosessen.

Hun jobbet ett år i Jussformidlingen i Bergen som tilbyr gratis rettshjelp til enkeltpersoner. Fra 2015 til 2023 var hun ansatt i advokatsamarbeidet Sjødin Meling & Co, og jobbet tett med advokat Brynjar Meling og advokat Arvid Sjødin, som begge er kjent for sin fryktløse kamp mot offentlige myndigheter på vegne av sine klienter. I tiden hos Sjødin Meling har Bjørlo opparbeidet seg en betydelig erfaring innenfor særlig straff, barnevern, barnefordeling og trygderett.

Hun har et sterkt engasjement innenfor rettsområder der det offentlige griper inn i den private parts rettigheter, som straff og barnevern, men og i saker som omhandler barneloven. Hun har bred prosedyreerfaring både fra tingretten og lagmannsretten.

Bjørlo er medlem av Advokatforeningen.

M: 47 38 64 58

E: tina@sadv.no

Experience image

Edith Dallaire Refsland

Advokat Edith Dallaire Refsland har en Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen fra 2020. Masteroppgaven hennes omhandlet utilregnelighet hos barn og reguleringen av dette i norsk strafferett.

Hun ble ansatt som advokatfullmektig ved Adius Advokater ANS 1. august 2020, og begynte hos Sandnesadvokatene 1. mai 2022.

Hun arbeider innenfor et allsidig saksfelt, med hovedtyngde på familierett og strafferett.

Refsland er medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen.

M: 93 65 18 25

E: edith@sadv.no

Worked for world top companies
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo