Get in Touch

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Shape

Dedikerte advokater med erfaring og kunnskap

Sandnesadvokatene vektlegger kvalitet – gjennom god service og gode løsninger. Hos oss møter du dyktige og engasjerte mennesker.
Shape

Personlig
oppmerksomhet


I motsetning til større advokatfirmaer, gir vi deg den personlige oppmerksomheten du fortjener. Vi setter pris på hver klient og tar oss tid til å lytte nøye til dine bekymringer. Vårt mål er å gi deg ikke bare juridisk rådgivning av høy kvalitet, men også trygghet gjennom hele prosessen. Sandnesadvokatene består av Sandnesadvokatene AS og Advokat Tina Bjørlo AS i kontorfellesskap.
Experience image

Brage Nordgård

Advokat Brage Nordgård har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2010), hvor han skrev en masteroppgave innen forvaltningsrett. Han har videre en LL.M. (Master of Laws) fra The University of Pennsylvania, samt Business and Law Certificate fra The Wharton School (2011).

Nordgård har tidligere jobbet som advokatfullmektig hos Advokatene Tengs-Pedersen mfl. i Sandnes, før han jobbet I flere år som dommerfullmektig ved Salten tingrett i Bodø og Jæren tingrett. Før han startet egen advokatvirksomhet hos Sandnesadvokatene jobbet han hos Adius Advokater i Stavanger.

Nordgård har bred prosedyreerfaring i domstolene i både sivile saker og straffesaker. Hans arbeidsfelt omfatter blant annet fast eiendoms rettsforhold, forbrukerrett/kjøpsrett, kontraktsrett, arbeidsrett, arv, familie, skifterett, straffesaker og utlendingsrett.

Nordgård er medlem av Advokatforeningen.

M: 90 74 15 18

E: brage@sadv.no

Experience image

Kyrre Stein Hesselmann

Advokat Kyrre Stein Hesselmann har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen fra 2006 og skrev sin masteroppgave innen arbeidsrett.

Han har jobbet som advokatfullmektig og advokat i 15 år og har bred prosedyreerfaring i tingrett, lagmannsrett, kontrollkommisjonen og fra barneverns- og fylkesnemnda.

Hesselmann arbeider innenfor et allsidig saksfelt som berører private personer og mindre bedrifter. Hovedtyngden er arbeidsrett, utlendingsrett, familierett, barnevern, arv/skifte og strafferett.

Advokat Hesselmann er medlem av Advokatforeningen.

M: 91 59 93 22

E: kyrre@sadv.no

Experience image

Tina Tengesdal Bjørlo

Advokat Tina Tengesdal Bjørlo har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2015). Hun skrev masteroppgave innenfor straffeprosess, hvor hun vurderte om man som et tiltak for å effektivisere straffesaksavviklingen, bør ha større rom for forhandlinger mellom påtalemyndigheten og siktede (plea bargaining) i straffeprosessen.

Fra 2015 til 2023 var hun ansatt i advokatsamarbeidet Sjødin Meling & Co, og jobbet tett med advokat Brynjar Meling og advokat Arvid Sjødin, som begge er kjent for sin fryktløse kamp mot offentlige myndigheter på vegne av sine klienter. I tiden hos Sjødin Meling har Bjørlo opparbeidet seg en betydelig erfaring innenfor særlig straff, barnevern, barnefordeling og trygderett.

Hun har et sterkt engasjement innenfor rettsområder der det offentlige griper inn i den private parts rettigheter, som straff og barnevern, men og i saker som omhandler barneloven. Hun har bred prosedyreerfaring både fra tingretten og lagmannsretten.

Advokat Bjørlo er medlem av Advokatforeningen.

M: 47 38 64 58

E: tina@sadv.no

Experience image

Kristine Yrke

Advokat Kristine Yrke er en erfaren og dedikert jurist med spesialisering innenfor flere rettsområder. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen med tilleggsstudier i sosiologi fra Universitetet i Stavanger. Med en solid faglig bakgrunn og engasjement i juridisk praksis har hun opparbeidet seg betydelig erfaring.

Advokat Yrkehar jobbet som advokatfullmektig og advokat siden 2015. Hennes hovedarbeidsområder inkluderer strafferett med fokus på både forsvar og bistandsadvokatvirksomhet, spesielt innen voldsoffererstatning. I tillegg er hun dyktig innen familierett med ekspertise i skjevdeling, samlivsavtaler, arverett inkludert testament og privat skifte av dødsbo, samt barnevern og arbeidsrett.

Advokat Yrke er medlem av Advokatforeningen og Forsvaregruppen.

M: 90 11 01 62

E: kristine@sadv.no

Worked for world top companies
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo