Get in Touch

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Service Details Banner

Strafferett: forsvarer og bistandsadvokat

I en straffesak vil både tiltalte og fornærmede ha behov for advokat. For de involverte vil belastningen av en straffesak ofte være svært stor, og advokatens oppgave er å hjelpe deg med å ivareta dine interesser, både før og under straffesaken. Tiltalte vil alltid ha rett til å la seg bistå av forsvarer, og dersom du er fornærmet vil du i mange saker ha rett på bistandsadvokat på det offentliges bekostning. Vi har advokater med høy spesialisering innenfor fagområdet, hvor enkelte er faste forsvarere eller bistandsadvokater. Gjennom lang erfaring og tett samarbeid internt strekker vi oss langt for å hjelpe deg som klient på en best mulig måte.

Din pålitelige partner i rettsalen

Strafferett er kompleks og krever erfaring og kompetanse for å navigere effektivt. Hos Sandnesadvokatene er vi stolte av å være din pålitelige partner i rettsalen, både som forsvarsadvokat og bistandsadvokat. Vi tilbyr spesialisert juridisk ekspertise for å beskytte dine rettigheter og forsvare dine interesser i strafferettslige saker. Advokat Nordgåd og advokat Hesselmann er begge faste bistandsadvokater for Sør-Rogaland tingrett.

"Strafferett er komplekst og krever ekspertise. Sandnesadvokatene tilbyr spesialisert juridisk støtte som forsvarsadvokat og bistandsadvokat for å beskytte dine rettigheter og oppnå rettferdige resultater i strafferettslige saker."
law image

Hvorfor er strafferett viktig?

Strafferett omfatter saker som involverer anklager, etterforskning, rettsforhandlinger og strafferettslige prosedyrer. Enten du er en forsvarer som beskytter en anklaget, eller en bistandsadvokat som representerer offeret, er det avgjørende å ha kompetanse til å håndtere slike saker rettferdig og effektivt. En dyktig advokat kan gjøre en forskjell i utfallet av straffesaker.

Hvordan kan Sandnesadvokatene hjelpe?

Hos Sandnesadvokatene tilbyr vi spesialisert juridisk støtte for strafferett. Våre erfarne advokater har en dyp forståelse av strafferettslige prosesser og kan hjelpe deg med alt fra juridisk rådgivning og forsvar i rettssalen til å representere ofre som bistandsadvokat. Vi arbeider hardt for å beskytte dine rettigheter og oppnå rettferdige resultater.