Get in Touch

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Service Details Banner

Utlendingsrett

Sandnesadvokatene har lang erfaring innen utlendingsrett. Vi bistår i saker som behandles av Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Utlendingsnemnda (UNE), og vi bistår i å fremme utlendingssaker for domstolen.I enkelte typer utlendingssaker kan du ha krav på fri rettshjelp. Vi kan vurdere om din sak er en av disse. Eksempler på saker vi kan hjelpe deg med er:

• Asyl

• Utvisning og tilbakekall

• Visum

• Statsborgerskap

• Familiegjenforening

• Arbeidstillatelser

Din partner i immigrasjonsprosessen

Utlendingsrett er et komplekst rettsområde som krever spesialisert kunnskap og erfaring. Hos Sandnesadvokatene er vi stolte av å være din pålitelige partner i immigrasjonsprosessen. Vi tilbyr omfattende juridisk ekspertise og veiledning for å hjelpe deg med å navigere gjennom de juridiske utfordringene knyttet til immigrasjon og utlendingsrett.

"Utlendingsrett er kompleks, men Sandnesadvokatene er din pålitelige partner for immigrasjonsspørsmål. Våre erfarne utlendingsadvokater tilbyr omfattende juridisk støtte for å hjelpe deg med dine immigrasjonsmål."
law image

Hvorfor er utlendingsrett viktig?

Utlendingsrett regulerer innvandring, visum, oppholdstillatelser, asylsaker og mye mer. Å ha riktig juridisk rådgivning er avgjørende for å forstå og overholde lover og forskrifter knyttet til innvandring. Enten du søker om arbeidsvisum, familiegjenforening eller asyl, kan en erfaren utlendingsadvokat hjelpe deg med å forstå dine alternativer og rettigheter.

Hvordan kan Sandnesadvokatene hjelpe?

Hos Sandnesadvokatene tilbyr vi spesialisert juridisk støtte for utlendingsrett. Våre erfarne advokater har en dyp forståelse av immigrasjonsprosesser og kan hjelpe deg med alt fra visumsøknader og oppholdstillatelser til rettslige utfordringer knyttet til innvandring. Vi jobber hardt for å hjelpe deg med å oppnå dine immigrasjonsmål.